Strefa Pacjenta

gabinetZachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi umawiania wizyt w naszym gabinecie. Poniżej znajdziesz także szczegółową rozpiskę dot. rękojmi na świadczone usługi. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Umawianie wizyt 

Od dnia 25.05.2021 r. rejestracja wizyty w naszym gabinecie jest możliwa poprzez aplikację Znany Lekarz, telefonicznie (SMS) lub podczas wizyty.

Nasi lekarze przyjmują Pacjentów z podziałem na rodzaj leczenia:

 • Katarzyna Czajkowska - leczenie protetyczne i implantologiczne oraz estetyka,
 • Melania Olchawa Pająk - leczenie zachowawcze i endodontyczne dzieci i dorosłych,
 • Marlena Koczynasz - leczenie zachowawcze i endodontyczne dorosłych,
 • Tomasz Fistek - leczenie zachowawcze i endodontyczne dzieci i dorosłych,
 • Michał Mitera - leczenie zachowawcze i endodontyczne dorosłych,

Nie przyjmujemy Pacjentów nadplanowych ze względu na fakt, że leczenie w naszym gabinecie wykonywane jest bez pośpiechu i z należytą starannością, a długość wizyty dostosowana do formy leczenia.

Zastrzegamy sobie sytuacje, gdzie wizyta może ulec opóźnieniu – jak wszyscy nie mamy wpływu na np. występujące podczas leczenia komplikacje. Z góry za nie przepraszamy i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.

W przypadku, kiedy w grafiku naszych lekarzy pojawia się możliwość przyjęcia dodatkowego Pacjenta, to niezwłocznie informujemy zainteresowane osoby. W pierwszej kolejności przyjmujemy naszych stałych Pacjentów, którzy już korzystali z naszych usług.

Wizyty potwierdzane są przez pracowników gabinetu telefonicznie lub drogą SMS.

Osoby, które nie pojawią się na wizycie bez jej wcześniejszego odwołania - są blokowane, a kolejne wizyty zostają automatycznie odwołane.

Osoby, które nie potwierdzą wizyty najpóźniej na 24 godziny poprzedzające wizytę, są odwoływane z grafiku lekarza, a w ich miejsce zapisywane kolejne (według kolejności na liście rezerwowej).

W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut (bez poinformowania nas o tym fakcie) – w miejsce umówionego terminu przyjmowany jest inny Pacjent.

W przypadku poinformowania o odwołaniu wizyty, braku potwierdzenia – możliwe jest zapisanie się na kolejną wizytę, po wpłacie zadatku w kwocie 300 zł. Jeżeli Pacjent nie pojawi się na kolejnej wizycie – zadatek przepada.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą się Państwo stawić na wizytę u naszych specjalistów, prosimy o niezwłoczną informację. W tym momencie termin zostanie zwolniony, a Państwu przedstawiony alternatywny termin.

Jeżeli występują u Państwa objawy COVID, poinformuj nasz personel i odwołaj wizytę.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

 

Rękojmia na świadczone usługi

Na świadczone w naszych gabinetach usługi, udzielamy rękojmi przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia leczenia (wypełnienia kompozytowe oraz leczenie protetyczne).

W przypadku leczenia wykonywanego z użyciem specjalistycznego mikroskopu oraz środków umożliwiających wykonanie leczenia, udzielamy minimum 24 miesięcznej rękojmi. Jej długość uzależniona jest od wykonywanego leczenia (o szczegółach informuje lekarz podczas wizyty).

 

Zastrzegamy sobie odmowę leczenia w ramach rękojmi, jeżeli:

 • Pacjent mimo zaleceń lekarza, nie pojawił się na kontynuacji leczenia zgodnie z przygotowanym harmonogramem,
 • Pacjent nie odbywa wizyt kontrolnych zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego (nie rzadziej niż co 6 miesięcy od momentu zakończenia leczenia lub jego etapu), a także nie korzysta z przeprowadzonej przez wykfalifikowany personel higienizacji jamy ustnej,
 • Pacjent dokonywał zmian w pracy protetycznej lub leczył się na własną rękę bez nadzoru lekarza,
 • Inny specjalista dokonywał zmian, napraw, korekt w pracy protetycznej lub wypełnieniach kompozytowych,
 • uszkodzenie wypełnień lub pracy protetycznej nastąpiło wskutek wypadku lub innego zdarzenia losowego,
 • praca protetyczna jest przechowywana lub użytkowana niezgodnie z zaleceniami lekarza lub jej przeznaczeniem,
 • u Pacjenta stwierdzono zanik kostny,
 • Pacjent nie zakończył leczenia po oddaniu pracy protetycznej i zachodzi obawa, że może ona ulec uszkodzeniu,
 • Pacjent cierpi na bruksizm.